Når foreldre er mye på mobilen

Barn er sensitive observatører, og de legger merke til alt som skjer rundt dem. Når foreldre bruker mye tid på mobiltelefonen, kan det påvirke barna.

Følelse av fravær

Når foreldre er dypt engasjert i mobilen, kan barna føle at de ikke får nok oppmerksomhet. De kan oppleve at foreldrene er fraværende, selv om de fysisk er til stede. Mobilen blir en barriere for kommunikasjon og samspill. Når foreldre er opptatt med skjermen, kan det være vanskelig å ha meningsfulle samtaler eller leke sammen.

Kopiering av atferd

Barn lærer mye ved å observere foreldrene. Hvis foreldrene konstant er opptatt med mobilen, kan barna internalisere denne atferden og selv bli avhengige av skjermene. Barn kan tolke foreldrenes mobilbruk som en prioritering av teknologi over dem. Dette kan påvirke deres selvfølelse og følelse av betydning.

Tips til foreldre:

  1. Bevissthet: Vær bevisst på mobilbruken din når du er sammen med barna. Sett av tid til å være til stede uten skjermer.
  2. Skjermfri soneEtablér skjermfrie soner og tider.
  3. Aktiv samhandling: Engasjer deg i aktiviteter sammen med barna. Lek, les eller gå på tur uten mobiltelefonen.
  4. Modellering: Vær en god rollemodell ved å begrense egen mobilbruk. Skal du bruke den til underholdning, så vent til barna har lagt seg. Da kan du for eksempel gå på sider som nyecasinoer.online